Skladiščenje blaga

Skladiščiti blago pomeni fizično shranjevati določen material oziroma proizvode. Odločitev za  skladišče se nanaša na velikost in lokacijo prostora, kjer se blago skladišči, razporeditev blaga v prostoru in tip potrebne opreme za učinkovito skladiščenje.

Podjetja se za skladiščenje blaga običajno odločajo iz naslednjih vzrokov:

·         neskladnost med časom proizvodnje in časom uporabe dobrin,

·         oddaljenost med krajem proizvodnje in krajem potrošnje,

·         različni trgovski in finančni pogoji,

·         potreba po varnosti oskrbe.

Skladišč je več vrst – v grobem jih delimo na odprta skladišča, pokrita skladišča, zaprta skladišča in specialna skladišča. V skladiščih potekajo temeljni skladiščni procesi:

Prevzem blaga – kjer se najprej pregleda vso dokumentacijo, ki spremlja blago. Če je z dokumentacijo vse v redu, skladiščno osebje razloži prejeto blago. Pri tem pazijo, da ne pride do poškodb blaga. Skladiščno osebje mora preveri tudi, če se prejeta količina blaga ujema s količino, ki je zapisana v spremni dokumentaciji.

Uskladiščenje - uskladiščenje blaga je zelo pomemben proces, saj je od namestitve blaga v skladišče odvisno tudi varovanje. Varovanje je pomembno zaradi preprečitve blagovne izgube.

Komisioniranje - je proces, v katerem se zbira blago iz skladišča glede na vsebino in količino posameznega delovnega naloga.

Odpreme blaga - pri odpremi blaga se blago, ki se je zbralo s komisioniranjem naloži na prevozno sredstvo in odpelje do naročnika.

Glede na notranjo ureditev skladišča, kako je blago zloženo, ločimo: klasična (blok) skladišča, regalna in visoko-regalna skladišča. Regalna skladišča so namenjena predvsem kosovnemu skladiščenju (škatel, palet, bal, profilov, plošč in podobnega), izdelana pa so iz močnih jeklenih konstrukcij. Regalno skladišče se lahko postavi kot samostojna konstrukcija v zgrajenem objektu ali pa kot samonosilna konstrukcija, na katero se pritrdita fasada in streha. Visoko-regalna skladišča imajo lahko tudi več kot deset nivojev. Njihova glavna prednost je velika izkoriščenost kvadratnega metra prostora. Mnogo visoko-regalnih skladišč je zaradi svoje višine avtomatiziranih, saj z viličarji v njih ni več mogoče izvajati blagovnih premikov.

Podjetje Novo skladiščenje v Ljubljani na Viču ponuja kar:

·         3.000 m² talnih skladiščnih prostorov

·         3.000 evropaletnih mest

·         5.000 m² zunanje deponije

Usposobljeni so posebej za skladiščenje nevarnih in vnetljivih snovi z 2.000 mesti za evropalete na regalih v posebej opremljenih prostorih za skladiščenje nevarnih kemikalij in drugih snovi ter s 1.000 mesti za evropalete na regalih v posebej opremljenih prostorih za skladiščenje vnetljivih in drugih snovi.

 

Potrebujete več informacij?

Pokličite nas na: 01 242 55 00
Pišite nam: milena.bratun@lesnina-trgovina.si

ADR snovi in skladiščenje

ADR snovi in kemikalije dandanes uporabljamo na mnogih področjih, tako v industriji kot v domačih gospodinjstvih. Obravnavajo in regulirajo jih različni zakoni:

·         Zakon o kemikalijah
·         Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
·         Zakon o prevozih nevarnega blaga

Skladišča, ki imajo dovoljenja in certifikate za skladiščenje ADR snovi, poleg z zakonom predpisanim zahtevam, še sama dodatno pripomorejo k najvišji varnosti skladiščenja ADR snovi. Izdelane imajo izjave varnosti z oceno tveganja, načrt zaščite in reševanja, požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije ter dokument za gasilce in zaposlene, ki pisno in grafično opredeljuje natančno lokacijo ADR snovi v skladišču in predpisuje sredstva, s katerimi se jih, v primeru požara, gasi.

Novo skladiščenje je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami skladiščenja ADR snovi. Skladiščijo tudi druge vrste blaga – les, živila, športno opremo in rekvizite, strojno opremo, papirno galanterijo, repro material, računalniško opremo in drugo.

Na voljo imajo kar 3.000m2 talnih skladiščnih prostorov ter 3.000 regalnih mest za skladiščenje ADR snovi. Njihova zunanja deponija obsega 5.000 m2. Specializirani so prav za področje skladiščenja ADR snovi.

    

Potrebujete skladišče za olja, lake, razredčila in druge ADR snovi?

Na Viču, neposredno ob ljubljanski obvoznici se nahaja Novo skladiščenje – edino skladišče na tem območju Slovenije, ki ima vsa zahtevana dovoljenja in certifikate za skladiščenje nevarnih snovi.

Mnogo različnih industrij – pohištvena, avtomehanična, ličarska, farmacevtska, gradbena, kmetijska in druge, uporabljajo pri svojem delu različne kemikalije in nevarne snovi. Zakon nevarne snovi opredeljuje kot pripravke, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ali naravo. Zakonodaja predvideva tudi, kako se nevarne snovi označuje ter kako se jih skladišči.

Novo skladiščenje dosledno ločuje skladišče za nevarne snovi od skladišča za vnetljive snovi. V prvem najpogosteje hrani lake, različne smole in olja, ki morajo biti strogo ločena od razredčil, alkohola in acetona, ki sodijo med vnetljive snovi. Pomembno je tudi razvrščanje in označevanje vseh kemikalij, pri čemer so predpisani tudi različni previdnostni ukrepi in ukrepi z preprečevanje nevarnosti.

Zaposleni v skladiščnem objektu skladišča Novo skladiščenje so strokovno usposobljeni in skrbijo za vrsto dejavnosti na področju logistike celovite skladiščne storitve. Skrbijo za pravilno delovanje, in redno vzdrževanje naprav v skladišču. Skladišče pa nudi celotno storitev razkladanja, notranjega transporta ter skladiščenja blaga. Pri nevarnih snoveh to pomeni ustrezno razvrstitev kemikalij na podlagi njihovih specifičnih nevarnih lastnosti. Za preglednejše in manj tvegano delovanje, so nevarne kemikalije razdeljene v razrede, ki se jih pri skladiščenju dosledno upošteva.

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih pri skladiščenju nevarnih snovi določa tudi, kako morajo biti pravilno nameščeni skladiščni regali in da mora biti pod njimi umeščeni lovilni bazeni z dvakrat tolikšno prostornino, kot jo ima največja embalažna enota.

V Novem skladiščenju  - skladišču za nevarne snovi, je pomemben tudi sistem požarne zaščite. Zaposleni nosijo varovalna opremo, ustrezni sta tudi temperatura in vlaga znotraj skladišča. V 20-ih letih delovanja skladišča še še nikoli ni zgodila nesreča z izlivom ali izpustom določene nevarne snovi.

Vas zanima več?
Pokličite nas na:
01 242 55 00
Pišite nam: milena.bratun@lesnina-trgovina.si

 

Z veseljem vam bomo svetovali in poiskali optimalno rešitev pri skladiščenju blaga vašega podjetja.

Kaj so ADR snovi?

Kratica ADR izhaja iz angleškega jezika - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) in se nanaša na Evropski sporazum o mednarodnem prevozu določenih snovi v cestnem transportu.

Gre za mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi (ECE/Europa). Razvil se je po drugi svetovni vojni iz Evropskega sporazuma o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga RID, ki izhaja že iz leta 1890. ADR je bil podpisan že 30. septembra 1957, toda podrobnejša pravila priloge A in B ADR, so bila objavljena šele 12 let pozneje in sicer leta 1969.

       

Nudimo vam:

 • 3.000 m² talnih skladiščnih prostorov
 • 3.000 evropaletnih mest
 • 5.000 m² zunanje deponije
 • 2.000 mest za evropalete na regalih v posebej opremljenih prostorih za skladiščenje NEVARNIH KEMIKALIJ in drugih snovi
 • 1.000 mest za evropalete na regalih v posebej opremljenih prostorih za skladiščenje VNETLJIVIH KEMIKALIJ in drugih snovi

Odprto

Pon - Pet: 7:00 - 15:00
Imamo vsa potrebna dovoljenja.

Ljubljana, Dolgi most

Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana

100 brezplačnih parkirnih mest za zaposlene in stranke.

Skladišče je primerno za:

 • Papirna galanterija
 • Les in polizdelki iz lesa
 • Športni rekviziti
 • Pijače in živila
 • Računalniška oprema
 • Strojna oprema
 • Toplotne črpalke
 • Repro material
 • Olja, laki, čistila...

Pokličite

Stojan OŠTIR 041 621 364 ali Milena BRATUM 01 242 55 00